Tělocvična

Budova a areál TJ slouží k provozování sportovní a tělocvičné činnosti, kulturních, společenských a dalších akcí schválených výborem TJ Sokol Valcha.

Statutárními zástupci jsou: starosta, místostarosta a jednatel.

Provoz tělocvičny

V celé budově je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

Členové tělovýchovné jednoty a také nájemci tělocvičny jsou povinni dodržovat Provozní řád.

V prostorech sokolovny účastníci sportovních a společenských akcí dodržují zásady slušného chování. V případě jejich nedodržování, ani po upozornění, může výbor sokola ukončit smlouvu, případně i zrušit či zakázat akci.

Vhodné sporty v tělocvičně

  • fotbal
  • nohejbal
  • aerobik
  • cvičení
  • volejbal
  • hokej

Vybavení tělocvičny

  • gymnastické nářadí
  • míče
  • branky
  • volejbalová síť

Provozní řád tělocvičny TJ

Rozvrh akcí v tělocvičně

Vedení TJ Sokol Valcha