Naše tělocvičná jednota je jedna z TJ Sokolské župy Plzeňské a má v současné době 170 členů.

Členové Sokola se podílejí nebo podíleli na činnosti místní tělocvičné jednoty na Valše.

Naši členové mají možnost využívat sportoviště TJ Sokol Valcha, účastnit se pořádaných akcí a využívat slevy a možnosti, které jsou se členstvím v Sokolu spojeny.

Nadcházející akce v dubnu 2019

Atletické závody – 29.dubna
Májka a slet čarodějnic – 30.dubna